Svenska
English
Pål Bergström   2017-11-10 07:42

NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen

Forskare vid NASA har funnit bevis för att Antarktis delvis smälter på grund av en supervulkan under isen. Detta kan förklara stora sprickor som är synliga på ytan.

NASA: Hot News from the Antarctic Underground