Svenska
English
Pål Bergström   2017-11-07 10:33

Stoppa den farliga vetenskapen

Livet är en skapelse av en högre intelligens. Allt har en mening. Livet följer en lagbok av skaparen eller Gud om man så vill.

Vi har en själ och lever flera liv för att utveckla vårt medvetande, kunskap om total balans och ovillkorlig kärlek. Hjärtat är intelligent och har kontakt med den högre intelligensen och det högre jaget. Likaså känslor som fungerar som en inre kompass. Så ser jag det.

Den extremrationella vetenskapen, som inte tror inte på detta, är därmed ett hot mot mänskligheten då de riskerar bryta mot dessa grundläggande lagar.

AI med robotar utan själ och hjärta som lätt kan döda en människa och förtar vår egen förmåga att tänka och känna oss fram. Se bara vad mobiler gjort med vår förmåga att minnas. Mediciner och vacciner som stör och mixtrar med människans naturliga immunsystem. GMO som stör och mixtrar med naturens egna intelligenta system. Exemplen är många. Vi behöver inte detta. Naturen är redan intelligent nog.

Om vi går vidare med någon för naturen extrem åtgärd måste det ske när hjärtat är med. Vi måste få rösta om det. Som det är nu kan en liten grupp galningar införa åtgärder som får kraftiga återverkningar för oss alla på denna planet. Det är inte rätt.

Jag tror på vetenskapen. Den balanserade vetenskapen som även lyssnar på hjärtat och inte ignorerar studier och information som inte passar in i en förutfattad bild av världen där det inte finns en Gud.

Det galna vetenskapsfolket och en stor grupp svenskar tror inte som jag. De tror på en värld utan Gud vilket är skrämmande. Med ödmjukhet och alla fredliga medel måste vi får stopp på dem. Kanske kan vi få lite hjälp från ovan?