menu

Design Mirror

Design Mirror är en webapp skapad av mig som speglar personlighet och mening för att skapa självmedvetenhet med hjälp av bilder, färger och ord.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer, t ex som Vision Board.

Design Mirror App (i beta)


mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com