Design Mirror App

Ett verktyg, en webb app för att skapa enhet i grupper med hjälp av bilder, färger och ord för att spegla gruppersonlighet baserat på Designgenetik.

Design Mirror App (in beta)