menu

Medvetande

Kunskap om och rådgivning i relationen mellan Design, Personlighet och Medvetande.

Allt startar med en intention i medvetandet. Det är tillvarons primära princip, del av en högre intelligens, som skapar den fysiska tillvaron som en virtuell verklighet.

Medvetandet tar sig uttryck i den fysiska världen genom beteende och design, två sidor av samma sak som ger personligheten och bär på många svar.

Medvetandet är synonymt med själen och sitter inte i kroppen. Det är kroppen som sitter i medvetandet.

Varje individ är ett resultat av ett medvetande skapat och format genom flera liv vilket ger livets förutsättningar och vägval.

Medvetande uttrycks genom personlighet, beteende och design. Samma sak men olika yttryck. Design är beteende, beteende är design. Att vara linjär, symmetrisk eller kall har samma innebörd oavsett om vi talar om produkter, miljö eller beteende. Design ur ett större perspektiv är därför ett fönster in till medvetandet.

Tillsammans med andra skapas ett gruppmedvetande som ger gruppens förutsättningar och vägval oavsett om det är en familj, organisation, en kommun eller ett land.

Svaret på fysiska problem, positiv utveckling och ökad förståelse för oss själva som individer, grupper eller organisationer börjar därför med medvetandet.


Medvetande

Designspegling

Omvärldsanalys

Webbutveckling


mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com