menu
Nyheter / Blog

Störningar i jordens magnetfält – ett polskifte kan vara nära

content_copy

Mycket tyder på att ett polskifte kan vara nära. Så har skett flera hundra gånger tidigare i jordens historia. Senast fullständiga skiftet var för 780000 år sedan. Flera gånger har det varit nära för att sedan återgå till utgångsläget. Kan förklara varför klimatet tycks vara lite skakigt just nu. En naturlig förändring som sannolikt inte har med CO2 att göra. Bättre att lägga pengarna på skyddsåtgärder för vad ett polskifte kan innebära. Kan nämligen få allvarliga konsekvenser för elförsörjningen gällande it och teknisk utrustning.

Läs mer

 

Releterat

Beror klimatförändringar på aktivitet i jordens magnetfält?