menu
Nyheter / Blog

Världens ledare har träffats i smyg för att samtala och besluta om AI

content_copy

Världens ledare har haft möte i Dubai för att tala om Artificiell Intelligens (AI). Att det sker lite så där i smyg bådar inte gott. Vi måste sätta stopp för utvecklingen innan det går för långt. Åtminstone till dess vi har fullständig transparens och demokratisk insyn. Detta rör mänskligheten, inte en utvald klick som hyllar teknokrati.

IT och smarta system kan hjälpa mänskligheten men också ta dö på den. Frågan är vad det gör med oss människor på längre sikt? Mobilen i all ära men den leder sakta till att vi förlorar förmågan till att tänka själva. Vi behöver inte längre komma ihåg kartor, telefonnummer och massa annat. Vet inte hur det är med andra men förr var jag bra på att minnas telefonnummer. Så är det inte längre (kan ju också ha med åldern att göra). Tänk då vad självkörande bilar kommer innebära. Vad förloras av mänskliga egenskaper om utvecklingen fortsätter i samma spår?

Låt oss samtala om detta först.