menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Rester av DNA i vacciner sannolik orsak till autism men också cancer och andra kroniska sjukdomar http://palbergstrom.com/news/PALBceb35G
content_copy

Rester av DNA i vacciner sannolik orsak till autism men också cancer och andra kroniska sjukdomar

Rester av DNA i vacciner kan vara orsak till autism men även cancer och andra kroniska sjukdomar som ökat parallellt med antalet vacciner. Åtminstone om man ska tro Dr Theresa Deisher.

Att vacciner helt eller delvis tycks spela en roll i den negativa sjukdomsutvecklingen står redan klart för många. Frågan är komplex och det kan finnas flera orsaker som möjligen samverkar.

I USA har 1 av 59 barn autism. Beräkningar visar att det år 2030 kommer vara 1 av 2. Vetenskap, vittnesmål och annan fakta talar sitt tydliga språk, det finns ett samband mellan vacciner och autism. Man ska också ha klart för sig att det inte finns några studier på vaccinerade respektive ovaccinerade barn när det gäller autism varför en friskrivning av vacciner som orsak inte är möjlig.

Dr Theresa Deisher har en PhD i cellulär och molekylär fysiologi och är ledande expert på stamceller. Hon och hennes organisation AVM Biotechnology and Sound Choice Pharmaceutical  Institute (SCPI) har granskat sambandet mellan vacciner och autism i olika länder och funnit tydliga punkter av förändring s k changepoints vid införandet av vacciner utvecklade i en miljö med mänskliga celler. Förklaring är att produktionen av vacciner lämnar kvar rester av DNA som kan påverka stamceller och ge upphov till mutationer.

De ska nu granska sambandet mellan vacciner och cancer men hon gör redan en försiktig bedömning att det finns ett liknande samband som med autism.

Kan vacciner ligga bakom autism och cancer kan det mycket väl ligga bakom andra kroniska sjukdomar.