menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Forskare och expert på bränsle: oljebolag tillsätter svaveldioxid i flygbränsle för geoengineering http://palbergstrom.com/news/PALBOYNw8p
content_copy

Forskare och expert på bränsle: oljebolag tillsätter svaveldioxid i flygbränsle för geoengineering

Myndigheter förnekar att det pågår geoengineering. Problemet är att teorier och forskning inom geoengineering ser ut precis som det man förnekar varför bortförklaringar inte är godtagbara.

I ett personligt inlägg på MIT ClimateX hävdar Rick Shankman forskare, uppfinnare och expert på bränsle att oljebolag tillsätter svaveldioxid (SO2) och andra ämnen (bl a aluminium) i flygbränsle för Solar Radiation Management (SRM) en teknik inom geoengineering.

Det finns förslag och forskning som föreslår detta som en metod för att bemöta klimatförändringar. Mycket tyder på att det redan pågår i stor skala och har gjort så under lång tid. Andra forskare varnar för konsekvenserna bland annat att det riskerar leda till högre temperatur istället för lägre.

Vi vet inget om konsekvenserna av att ingripa i ett så komplext system som klimatet. Dessutom tyder mycket på att klimatförändringarna har lite eller inte alls med CO2 att göra utan är sannolikt orsakat av större naturliga förändringar som pågår med jorden och vårt solsystem. Bland annat beter sig jordens magnetfält konstigt och rotationen saktar in. Därmed inte sagt att vi snabbt måste komma bort från användandet av fossila bränslen.

Politiker och institutioner som SMHI förnekar att detta pågår men väljer att blanda bort korten genom att tala om "chemtrails" som är ett etablerat men i viss mån felaktigt begrepp på nätet. Geoengineering är det vetenskapliga namnet.

En annan forskare som hävdar samma sak är J. Marvin Herndon PhD. Han säger:

"clandestine geoengineering activity that has occurred for at least 15 years, and which has escalated sharply in the last two years"
CURRENT SCIENCE, VOL. 108, NO. 12, 25 JUNE 2015

Även om påståenden som detta motarbetas och förlöjligas finns ett stort problem. Teorier och forskning om SRM och geoengineering ser ut precis som det man förnekar varför bortförklaringar inte är godtagbara eller ärliga. Sannolikt har Rick Shankman rätt när han säger att det redan pågår och att det vi ser på himlen är s k contrail-induced cirrus clouds.

 

Relaterat

This Scientist Is Taking the Next Step in Geoengineering

Climate change - is it now time for extreme measures?

21st Conference on Planned and Inadvertent Weather Modification

Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India