menu
Nyheter / Blog

Skål, nu tar jag en slurk kolloidalt silver

content_copy
Nu är det storm i vattenglaset igen när det gäller kolloidalt silver. Detta är min slutsats gällande kolloidalt silver och varför jag tänker fortsätta använda det.

Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad har på nytt skrivit om företaget Ion Silver AB som säljer kolloidalt silver (silvervatten för enkelhetens skull) och återigen kallat det för "bluffmedel".

Att kolloidalt silver tar död på virus och bakterier är synnerligen välbelagt, åtminstone in vitro, och i tider av ökad antibiotikaresistens pågår det en hel del forskning kring silver som en lösning på problemet. Att då använda ordet "bluff" i sammanhanget är inte seriöst.

Förra gången Bill och Bull...förlåt Sydvenskan/HD var ute i samma ärende och använde ordet "bluff" stämdes de för förtal av Anders Sultan som är VD på Ion Silver. I ett normalt fungerande rättssystem hade det lett till konsekvenser att peka ut en enskild person, företagsledare på detta sätt och kalla etablerad vetenskap för bluff. Nu blev det inte så vilket visar hur korrupt rättssystemet är.

Sveriges Radios program "Bota mig" följer upp i samma ärende med vad som ser ut att vara mer tanke än slump. Anders Sultan och Michael Zazzio (också på Ion Silver) får delta, om än i begränsad omfattning. Även om programledaren ger sken av ärlig nyfikenhet och opartiskhet står det snabbt klart att så inte är fallet.

Visst finns det studier som visar att det kan vara skadligt men kan i en del fall röra sig om silvernitrat vilket är något annat än det silver som Ion Silver framställer via elektrolys och folk använder för invärtes bruk. Frågan är också hur skadligt?

I andra fall kan det vara rätt sorts silverpartiklar men finner det svårt att uttolka från studierna på PubMed om så är fallet eller ej. Silverjoner tycks däremot inte ha någon negativ effekt vilket är merparten av silvret i Ions produkt.

Hur studierna gått till, vem som står bakom och syftet spelar stor roll för deras trovärdighet. Bara för att man gör en studie som visar att kolloidalt silver skulle vara skadligt behöver det inte vara så i verkligheten. Många faktorer spelar in t ex att mängden är så liten och under begränsad tid.

Samtidigt ska man vara medveten om att många, många människor har under många, många år tagit silvervatten. Mig veterligen finns inga bevisade fall av negativ inverkan på människor förutom i något fall där det rört sig om partiklar från silvernitrat. En avgörande faktor och därmed "beprövad erfarenhet".

Sätter vi det hela i relation till konventionell sjukvård och traditionella läkemedel blir uppståndelsen från mainstream media och myndigheter patetisk.

"There are no rigorous safety studies of sufficient power to rule out a much higher risk of complications, even one in 10,000, for vaccines"
The Association of American Physicians and Surgeons

Vi vet att läkemedel står för en stor del av dödsfallen, ofta leder till biverkningar, att mängder av läkemedel kommer ut i naturen via avloppsvattnet, att industrin mixtrar med studier och data för att kunna sälja preparat, att vacciner inte är säkerhetstestade och kan leda till skador som autism, m m. Kroniska sjukdomar och cancer ökar trots (eller kanske på grund av) vår moderna mekaniska sjukvårds- och hälsoparadigm.

Min poäng är att självfallet är det bra om man objektivt undersöker kolloidalt silver men det saknas rim och reson i frågan.

Jag svårt att lita på en korrupt bransch som sjukvården och läkemedelsindustrin de facto är, försöker hålla mig neutral men skulle ny information komma fram som tydligt talar emot silvervatten kommer jag absolut ta ställning till det med öppet sinne. För stunden kommer jag fortsätta använda det men bara då det rör virus och bakterier. Sker inte så ofta men så fort jag känner av något med magen eller halsen tar jag det. När det gäller just magen och illamående tycker jag mig märka en tydlig effekt.

"CNBC: Goldman Sachs asks in biotech research report: ‘Is curing patients a sustainable business model?’"

Att etablissemang går hårt åt silvervatten kan ses som ett tecken på att det har bevisad effekt. Som sagt, det pågår mycket forskning kring ämnet och vi vet hur läkemedelsindustrin beter sig där allt handlar om pengar. Vi förstår att det finns täta band mellan industrin, myndigheter och mainstream media vilket kan förklara varför man ger sig på stackars Ion Silver AB och dess ägare. Kanske för att bli av med en konkurrent?

Under tiden ignorerar jag hysterin och stoppar i mig det jag vill. Ingen annan har med det att göra. Inte heller att jag pratar med andra om det och i vilket sammanhang. Lagar som försöker frånta mig den rätten bryter mot grundläggande rättigheter.

Skål på er.

 

Relaterat

PubMed om kolloidalt silver

Hur Brian Deer förfalskade uppgifter mot Dr Andrew Wakefield om vaccin och autism

USA på väg mot en plågsam död – nya beräkningar visar att 1 av 40 amerikanska barn har autism