menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Företag bör avvakta med 5G http://palbergstrom.com/news/PALB90RxkP
content_copy

Företag bör avvakta med 5G

Forskning visar att trådlös strålning och 5G i synnerhet har en negativ inverkan på människor, djur och natur. Om det stämmer kommer motståndet bland befolkningen öka till en ohållbar punkt. Investeringar i tekniken riskerar därmed gå förlorade.

Många experter varnar för 5G och inverkan på människor, djur och natur. Kritiken och farhågorna bland befolkningen ökar i styrka så till den grad att man börjat sätta eld på 5G-master i olika länder.

Ett exempel på faran med 5G är inverkan på syre. Vid frekvensen 60 Ghz börjar elektronerna runt syremolekylen att spinna vilket i teorin kan störa hemoglobins förmåga att uppta syre. Kan också vara andra molekyler som blir påverkade och stör syreupptagningsförmågan.

Detta skulle kunna förklara varför 5G kan förvärra ( men ej orsaka) effekterna av covid19 i Wuhan Kina, norra Italien och New York där vi vet att man börjat med 5G. En läkare i New York vittnar i en video om hur förbryllad han är över symtomen som mer påminner om höjdsjuka än ARDS. Detta kan eventuellt ha sin förklaring. Man vet också att elöverkänslighet kan ge influensaliknande symtom.

Vi ska absolut inte dra några slutsatser kring 5G och covid19. Mig veterligen finns ingen utbyggnad av 5G i Stockholm som är värst drabbat i landet och det finns tekniska aspekter som talar mot kopplingen. Men det är tillräckligt för att stanna upp och fundera på vad som kan hända när det kryllar av 5G-antenner överallt med bara ett par 100-tals meters mellanrum.

Dr Martin Pall som forskar om biologiska effekter av elektromagnetiska fält hävdar att forskningen är tydlig. Trådlös strålning påverkar oss. Bland annat reproduktionsförmågan som kraftigt försämrats ( kan även bero på andra orsaker). Om utvecklingen fortsätter kan det leda till att vi utrotas. Det påverkar även hjärtrytmen. 5G riskerar göra redan märkbara effekter värre.

En EU-finansierad granskning av 97 studier gällande hur elektromagnetisk strålning påverkar miljön kom fram till att det finns en risk för fåglars och insekters orienteringsförmåga samt växtliv.

Så länge det inte finns forskning från industrin och myndigheter som alla kan acceptera och stilla oro kommer 5G möta allt mer motstånd bland allmänheten. Med en reell inverkan kommer allt fler påverkas. Protesterna kommer öka desto mer det byggs ut. En omöjlig ekvation så länge det inte tvingas på oss.

Den tekniska utvecklingen har gett oss många fördelar men man bör ta tron på sakernas internet med en nypa salt. Människor kommer inte se nyttan. Tvärtom ser vi en trend mot att ta ett steg tillbaka eller åtminstone stanna vid nyttan man redan har. Människor kommer istället efterfråga mer natur, stillhet, en inre kontakt och ökad medvetenhet.

Företag gör klokt i att avvakta med 5G.

 

Relaterat

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

Dr Martin Pall: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health

5G Health Effects: Is This Wireless Technology Even Safe?

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF-related Health Problems and Illnesses

Radiation From Cellphones, Wi-Fi Is Hurting the Birds and the Bees; 5G May Make It Worse

Dr. Martin Pall To The NIH: "The 5G Rollout Is Absolutely Insane."

Dr Devra Davs: "The truth about mobile phone and wireless radiation"

Scientists Warn of Health Effects: Washington DC Council 5G Small Cell Roundtable

Wireless headphones could be linked to cancer, 250+ scientists say

Mobile Phone Use and Risk of Tumors: A Meta-Analysis

5G And The IOT: Scientific Overview Of Human Health Risks

Towards 5G communication systems: Are there health implications?

Doctors call for delaying deployment of 5G due to health risks | NTD

High Exposure to Radiofrequency Radiation Linked to Tumor Activity in Male Rats

How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation