menu

Om Pål

Designer, specialiserad på relationen mellan design, personlighet och medvetande, omvärldsanalytiker och webbutvecklare.

Master i Design Management från Domus Academy i Milano 1991. Har sedan dess utforskat relationen mellan design, personlighet och medvetenhet som resulterat i metoden DesignGenetik.

Under årens lopp har jag haft flera uppdrag som designer, webbutvecklare, projektledare och rådgivare. Parallellt har jag utvecklat Designgenetik och Design Mirror.

Under senare år har jag kommit att bli aktivist för full demokrati i Sverige. Målet är en värld i fred med respekt för grundläggande rättigheter där människor lever i frihet och välmående.

En fri värld kommer även innebära en medveten värld som bejakar det faktum att vi är en del av en större dimension. En sådan värld öppnar marknaden för mina tankar kring Design, Personlighet och Medvetande.


mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com