menu

Projekt:Frihet

Ett projekt där jag undersöker individuell frihet och grundläggande rättigheter i förhållande till samhällets nuvarande struktur och färdriktning.

Jag är politiskt obunden och agerar som demokratiaktivist. Min aktion är för mina medmänniskors och Sveriges bästa, i synnerhet för mina barns framtid.

Samhället kan liknas vid en båt. De flesta av oss är upptagna med livet inne i båten. Jag tillsammans med många andra världen över står på däck och ser att vi är på väg mot ett isberg och inser att vi måste byta kurs. Fredligt men bestämt.

Vi behöver en social struktur som kan ta hand om gemensamma problem och behov. Det är syftet med en statsapparat. Jag skulle gärna vilja bidra till en sådan men problemet med dagens stat är att den sätter sig över grundläggande rättigheter. Den är odemokratisk.

Min roll är att peka på att Sverige inte är en fullvärdig demokrati, vilket är grundproblemet, varna för vart vi är på väg och att alla har ett personligt ansvar för att skapa en värld i fred, frihet och välmående.

Som ett sätt att ta ansvar och sätta handling till mina ord bedriver jag civilt motstånd genom att säga upp olagliga lån, inte betala olaglig skatt (när jag kan påverka detta), inte deklarera, m m, så länge vi inte har full demokrati och mitt fulla värde inte respekteras.

Nyckeln till insikt är 11 september. Läs mer om full demokrati på Upprop Demokrati.

Min Frihetsdeklaration

Upprop Demokrati

Dina mänskliga rättigheter

Stöd mitt projekt

Rapport: Skälig misstanke om systematisk brottslighet på högsta nivå (PDF,320kB)


Försäkran

Dokument som kan användas mot personer inom olika myndigheter i viktiga frågor gällande våra barns hälsa t ex trådlösa nätverk och vacciner. Frånvaro av svar är också ett svar och kan vara av värde för framtida lagliga processer.

Försäkran Försiktighetsprincipen Hämta (PDF,36kB)

Försäkran Grundlagen Hämta (PDF,36kB)


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com