menu

Dina mänskliga rättigheter

Dina mänskliga rättigheter finns beskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den svenska Grundlagen.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Svenska Grundlagen Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag

Över detta ligger skapelsens och naturens lag som stipulerar en för mig grundläggande rättsordning med läran om ovillkorlig kärlek som drivande kraft:

  • människa i första hand (medborgare underordnat)
  • göra gott och inte orsaka skada
  • göra mot andra som du själv vill bli behandlad
  • ej tvinga andra människor att göra något mot deras vilja
  • ej ta andra människors egendom
  • hjälp till att skapa en hel, harmonisk och kärleksfull värld

Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com