menu

Designspegling

Analys och tolkning av personlighet i en organisations design, beteende och kultur.

Se även: Personlig Spegling

En organisations yttre i designuttryck (profil, produkter och tjänster, inredning, kontorsbyggnad, m m) och beteende (affärsidé, mission, organisationsform, m m) speglar gruppens personlighet. Gränsnittet gentemot omvärlden men också en spegling för självmedvetandet.

Likt en terapeut med en designers ögon analyserar jag speglingen och tolkar vem gruppen är sett till visuella uttryck, hur välbalaserad den är, mognad i design, agerar bollplank för ledare och politiker med hjälp av min metod Designgenetik, mitt verktyg Designspegel och kunnande i Design Management.

Genom att spegla sig själv i design och beteende, bryta emotionella låsningar, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, se den man är innerts inne och vart man ska, kan man få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.

I min analys beaktar jag även en organisations energiflöde som har en given relation till den yttre visuella världen och beteende.Övning - Prova Designspegling för er organisation.


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com