menu

Design Mirror

Design Mirror är en webapp som speglar personlighet och perception för ökat självmedvetande med hjälp av bilder, färger och ord.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer, t ex som Vision Board.

Design Mirror App (i beta)


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com