menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear

Dr Mikovits: Covid19 är inte ensam orsak till svåra symtom utan samverkar med XMRV-virus

Dr Mikovits: Covid19 är inte ensam orsak till svåra symtom utan samverkar med XMRV-virus http://palbergstrom.com/news/PALBvanBJy
content_copy

In en intervju med Dr Mercola säger Dr Judy Mikovits att hon inte tror det normalt sätt harmlösa coronaviruset covid19, sannolikt skapat i ett labb, är ensam orsak till svåra symtom utan att det samverkar med XMRV-virus som leder till allvarliga och livshotande cytokinstormar.

"The disease signature that we published for XMRVs and CFS patients, it's this cytokine signature of disease...that signature is exactly the signature of so called SARS-CoV-2"
—Dr Judy Mikovits

Covid19 och XMRV finns enligt Dr Mikovits troligen i vaccinet mot influensa vilket kan förklara den snabba spridningen i världen. De som vaccinerats sprider det vidare till andra via s k viral shedding.

Covid19 spridas även naturligt men är sannolikt ett relativt ofarligt förkylningsvirus så länge man inte är vaccinerad och/eller har XMRV-virus i kroppen ( vad jag förstår och min tolkning).

Vaccineringen ökar även risken för att drabbas av covid19. I en studie publicerad i Vaccine 10 januari i år sägs: "Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus".

Hennes teori är logisk och kan förklara en del av den förvirring som råder kring tester, antikroppar, varför så många äldre drabbats och annat.

Hon ger också en bra förklaring på osäkerheten kring tester och varför munskydd är en dålig idé. När du skapar en konstant belastning med virus i luften du andas blir det en onödig påfrestning för ditt eget immunsystem och till slut kan du bli sjuk.

Could Retroviruses Play a Role in COVID-19? (Dr Mercola)