menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear

Risk för en väpnad revolt i Sverige av islamister

Risk för en väpnad revolt i Sverige av islamister http://palbergstrom.com/news/PALBBFfVn9
content_copy
Vi måste ta krafttag mot islamiseringen innan det går för långt. Många som flydde hit från Syrien sympatisera sannolikt med eller själva deltagit i ISIS. Samma med människor från andra muslimska länder som nu finns i Sverige. Det kan utgöra ett hot.

Säpo har varnat för att det finns tusentals radikala islamister i Sverige. Troligen via invandring. Ska man tro visselblåsaren Sibel Edmonds vittnesmål från 2009 (se video) finns det skäl att misstänka att det även utbildas nya fundamentalister i vårt land.

Det enda som kan stoppa utvecklingen är en öppen och ärlig debatt om Islam och sanningen om 11 september som med all tydlighet var en false flag planerad och utförd av inhemska element.

Islam är en trojansk häst för islamisering och terrordådet 2001 har felaktigt pekat ut muslimer som skyldiga och väckt jihad. Lögnen om kriget mot terrorismen har lett till att många muslimer upplever ett hot mot deras tro. De finner vägledning och uppmaning till våld i Koranen.

Attacken den 11 september 2001 har haft flera syften. Skapad ilska bland muslimer och jihad var troligtvis ett då det tjänar en större agenda för krafter i väst som ser islamister som ett instrument. Ena stunden allierade som i Syrien för att nästa vara fiender. Islamister har samma dualistiska relation. Båda ser sig som vinnare.

Sanningen om vad som hände och vilka krafter som stod bakom kan hjälpa oss att identifiera roten till problemen vi nu upplever och hur vi ska kunna dämpa den kulturella konflikten som kommit att bli ett existentiellt hot mot oss.

Genom att lyfta fram alla sidor av islam, granska dess budskap, tonläge men även vilka människor, personligheter och kulturer som är muslimer kan vi eventuellt identifiera det som leder till islamisering, få till stånd en reformering eller rent av att muslimer lämnar en organiserad tro.

Islam är inte en religion som andra. Det är ett politiskt system oförenligt med ett modernt och demokratiskt samhälle av idag. Synen på kvinnan är talande och i direkt konflikt med svenska värderingar. I längden en ohållbar situation. Upprördheten i muslimska länder mot Frankrike är ett bevis för det. Här knyter gissningsvis många bokstavstrogna muslimer handen i fickan men för hur länge?

Respektfull återvandring kan vara en lösning. Det kräver fred och fungerande ekonomier i länder som idag befinner sig i kaos. Enda vägen dit är att komma åt personer och grupper bakom kriget mot terrorismen, pengarna och vapenhandeln. En ny utredning av vad som hände 11 september är nyckeln.

Återvandring eller ej måste islam bli en personlig tro utan politiska ambitioner där gudstro och kärlek är det viktiga, inte våld. Vi måste stoppa islamiseringen innan det går för långt. Risken för en väpnad revolt i Sverige av islamister kan annars vara stor så länge muslimer är fast i en föråldrad tro. Det kan lätt bli en situation som påminner om Libanon.

Samtidigt, glöm inte att fredliga muslimer förtjänar samma respekt, värdighet och kärlek som andra medmänniskor. Det är inte människor utan en radikal tolkning av Islam vi behöver göra upp med.

 

Notering: Erdogans Turkiet, Fethullah Gülen som Sibel Edmonds vittnar om och Muslimska brödraskapet står sannolikt på samma sida.